Näin mittaat kuljetinhihnan pituuden

Kuljetinhihnan päättömän pituuden mittaus

  1. Ota pitkällä mittanauhalla mitta vetorummun akselin keskeltä taittorummun akselin keskelle ja merkitse mittaustulos ylös (C-C).
  2. Mittaa vetorummun halkaisija (H1).
  3. Mittaa taittorummun halkaisija (H2).
  4. Tarkista hihnan kiristyspään/kiristyskelkan sijainti. Huomioi sijainti lopullisessa C-C -mitassa.
  5. Päättömän pituuden laskeminen oheisen kaavan mukaan:

Kaava: A. Rumpujen välissä olevan hihnan pituus: Vetorummun akselin keskeltä taittorummun akselin keskelle saatu mitta (C-C) kerrotaan kahdella.

B. Laske yhteen veto- ja taittorumpujen halkaisijat ja jaa saatu tulos kahdella. Tulos kerrotaan piillä (π = n. 3,14), mikä on rumpuihin menevä hihnan pituus.

Tulokset A ja B (rumpujen välissä olevan hihnan pituus ja rumpujen ympärille kiertyvän hihnan pituus) lasketaan yhteen, jolloin saadaan päättömän hihnan kokonaispituus.

PS. Jos veto- ja taittorummut ovat halkaisijaltaan saman suuruiset, kerrotaan vain toisen rummun halkaisija piillä ja tämä tulos lisätään tulokseen A (rumpujen välissä olevan hihnan pituus).

TÄRKEÄÄ! PP -merkintä tarkoittaa päätön pituus tai teksti: päätön.
Päättömässä pituusmitassa Euro-Kumi huomioi aina liitokseen menevän hihnan määrän. Kun tilaat hihnan avoimena pituutena (esim. 50 m avoin), on sinun itse huomioitava liitokseen menevä hihnamäärä. Varaa liitosta varten vähintään hihnan leveyden verran hihnaa!