Kuljettimen häiriöt

Kun kuljettimessa esiintyy häiriöitä…

A. Hihna kulkeutuu sivuun määrätyssä paikassa

Toimintaohje:

1. Rullat tai rummut eivät ole linjassa hihnan keskiviivan kanssa. Tarkista ja korjaa rumpujen sekä rullien asento.

2. Kuljettimen runkorakenne taipunut tai taipuu kuormitettuna. Korjaa ja vahvista.

3. Rullatelineet eivät ole oikeassa asennossa hihnan suhteen. Tarkista ja asenna oikein.

4. Rullat juuttuvat kiinni. Puhdista rullat, huolla säännöllisesti. Vaihda vialliset rullat uusiin.

5. Materiaalia keräytyy rulliin. Puhdista rullat, huolla säännöllisesti. Asenna kaavarit tai muita puhdistajia.

B. Määrätty osa hihnaa kulkee koko ajan sivussa

Toimintaohje:

6. Hihnan liitos ei ole suora. Poista liitos ja liitä uudelleen.

7. Hihnassa on mutka. Vika ilmenee yleensä sisäänajovaiheessa. Hihna vaihdetaan. Tarkista hihnan varastointi ja hihnarullan kuljetus.

C. Hihna kulkee sivussa pitkiä matkoja tai koko kuljettimen pituudelta.

Toimintaohje:

1. Rullat tai rummut eivät ole linjassa hihnan keskiviivan kanssa. Tarkista ja korjaa rumpujen sekä rullien asento.

2. Kuljettimen runkorakenne taipunut tai taipuu kuormitettuna. Korjaa ja vahvista.

3. Rullatelineet eivät ole oikeassa asennossa hihnan suhteen. Tarkista ja asenna oikein.

5. Materiaalia keräytyy rulliin. Puhdista rullat, huolla säännöllisesti. Asenna kaavarit tai muita puhdistajia.

8. Lastaus tapahtuu vinosti tai epätasaisesti. Asenna lastaus tapahtuvaksi hihnan keskelle ja mieluiten hihnan kulkusuuntaan.

38. Tarkista mekaanisen vaurion mahdollisuus. Tarkista kaavarit. Jos virheellinen liitos, liitä uudelleen oikein.

D. Hihna kulkee sivuun päätyrummulla.

Toimintaohje:

1. Rullat tai rummut eivät ole linjassa hihnan keskiviivan kanssa. Tarkista ja korjaa rumpujen sekä rullien asento.

10. Materiaalia valuu hihnan reunojen yli ja paakkuuntuu rummulle tai rulliin. Paranna lastausta ja kuljetusta. Tarkista reuna- ja sivukumit. Lisää puhdistuslaitteet. Paranna huoltoa.

39. Hihna kulkee sivuun päätyrummulla ja lastauskohdassa. Käytä oikaisu- tai ohjaavia rullia paluupuolella ennen päätyrumpua.

E. Hihna kulkee sivuun vetorummulla.

Toimintaohje:

1. Rullat tai rummut eivät ole linjassa hihnan keskiviivan kanssa. Tarkista ja korjaa rumpujen sekä rullien asento.

3. Rullatelineet eivät ole oikeassa asennossa hihnan suhteen. Tarkista ja asenna oikein.

10. Materiaalia valuu hihnan reunojen yli ja paakkuuntuu rummulle tai rulliin. Paranna lastausta ja kuljetusta. Tarkista reuna- ja sivukumit. Lisää puhdistuslaitteet. Paranna huoltoa.

33. Rummun kumitus kulunut tai kovettunut. Kumita uudelleen.

F. Hihna luistaa.

Toimintaohje:

 

4. Rullat juuttuvat kiinni. Puhdista rullat, huolla säännöllisesti. Vaihda vialliset rullat uusiin.

10. Materiaalia valuu hihnan reunojen yli ja paakkuuntuu rummulle tai rulliin. Paranna lastausta ja kuljetusta. Tarkista reuna- ja sivukumit. Lisää puhdistuslaitteet. Paranna huoltoa.

31. Liian pieni vastapaino. Lisää painoa tai tiukenna kiristysruuvia laskelmia vastaavaksi.

33. Rummun kumitus kulunut tai kovettunut. Kumita uudelleen.

34. Hihnan ja rummun välinen kitka liian pieni. Kumita rumpu, asenna hihnan puhdistuslaite.

G. Hihna luistaa käynnistettäessä.

Toimintaohje:

31. Liian pieni vastapaino. Lisää painoa tai tiukenna kiristysruuvia laskelmia vastaavaksi.

33. Rummun kumitus kulunut tai kovettunut. Kumita uudelleen.

34. Hihnan ja rummun välinen kitka liian pieni. Kumita rumpu, asenna hihnan puhdistuslaite.

H. Hihna venyy liikaa.

Toimintaohje:

12. Liian suuri jännitys. Lisää nopeutta jos kapasiteetti pidetään ennallaan. Vähennä kuormaa, jos nopeus pidetään ennallaan. Vähennä kitkaa vaihtamalla vialliset rullat. Paranna huoltoa.

32. Liian suuri vastapaino. Vähennä painoa laskelmia vastaavaksi.

35. Vetolujuudeltaan liian heikko hihna. Laske hihnavoimat uudelleen ja valitse oikea hihna.

41. Väärä asennus aiheuttanut hihnalle mahdollisesti liian suuren venymän. Vedä hihnan vastapainon kautta tyhjän hihnan vaatimalla kiristyksellä. Käytä mekaanisia kiinnittimiä.

42. Vastapainon väärä asento aiheuttaa ilmeisesti hihnalle liian suuren venymän. Korjaa vastapainon asento.

43. Vastapainon liikkumavara liian pieni. Korjaa ja varmista, että liikkumavaraa on tarpeeksi.

I. Yläpeite irtoaa tai vahingoittuu.

Toimintaohje:

13. Reunus huonosti asennettu tai vääränlaista ainetta. Käytä kumisia reunatiivisteitä ja reunakumeja (ei vahvikkeellista kumia).

14. Hihna painuu alas lastauskohdalla materiaalin pudotessa hihnalle. Pane joustavat kuormausrullat tai iskupalkit lastauskohdan alle.

15. Materiaali valuu juoksurännin sivuun tai alle. Paranna lastausolosuhteita. Lisää ohjauslistat. Laajenna ränniä. Tarkista suoja- ja reunakumien kunto.

16. Kuljetettava materiaali iskeytyy liian voimakkaasti hihnaan. Muuta lastausrännin rakennetta. Asenna lastauskohdan alle vaimentavat rullat, iskupalkit tai iskukumi.

J. Yläpeite kuluu liiaksi, tasaisesti läpi hihnan

Toimintaohje:

8. Lastaus tapahtuu vinosti tai epätasaisesti. Asenna lastaus tapahtuvaksi hihnan keskelle ja mieluiten hihnan kulkusuuntaan.

10. Materiaalia valuu hihnan reunojen yli ja paakkuuntuu rummulle tai rulliin. Paranna lastausta ja kuljetusta. Tarkista reuna- ja sivukumit. Lisää puhdistuslaitteet. Paranna huoltoa.

19. Likaiset, kiinnijuuttuneet ja väärän suuntaiset paluupuolen rullat. Puhdista rullat. Asenna puhdistuslaitteet. Käytä itsestään puhdistuvia paluupuolen rullia. Paranna huoltoa.

20. Pintakumin laatu liian huono. Käytä paksumpaa pintakumia tai paremman laatuista kumia.

36. Hihna roikkuu rullien välissä. Lisää kiristystä, asenna rullat tiheämmin.

K. Rummun päällyste kuluu voimakkaasti.

Toimintaohje:

4. Rullat juuttuvat kiinni. Puhdista rullat, huolla säännöllisesti. Vaihda vialliset rullat uusiin.

9. Vetorumpu luistaa. Lisätään kiristystä ruuvia tiukentamalla tai vastapainoa lisäämällä. Lisää kosketuskulmaa.

10. Materiaalia valuu hihnan reunojen yli ja paakkuuntuu rummulle tai rulliin. Paranna lastausta ja kuljetusta. Tarkista reuna- ja sivukumit. Lisää puhdistuslaitteet. Paranna huoltoa.

11. Liukuesteiden pultit näkyvissä. Tiivistä pultit, uusi liukuesteet. Käytä liukuesteiden kiinnitykseen vulkanointia.

17. Materiaali jää hihnan ja rummun väliin. Asenna kaavari paluupuolelle pääterummun eteen.

L. Pitkittäissuuntaisia kulumia tai halkeamia alapuolisessa peitelevyssä.

Toimintaohje:

4. Rullat juuttuvat kiinni. Puhdista rullat, huolla säännöllisesti. Vaihda vialliset rullat uusiin.

9. Vetorumpu luistaa. Lisätään kiristystä ruuvia tiukentamalla tai vastapainoa lisäämällä. Lisää kosketuskulmaa.

10. Materiaalia valuu hihnan reunojen yli ja paakkuuntuu rummulle tai rulliin. Paranna lastausta ja kuljetusta. Tarkista reuna- ja sivukumit. Lisää puhdistuslaitteet. Paranna huoltoa.

27. Sivurullat asennettu liiaksi eteenpäin. Muuta rullien asentoa, että ne ovat korkeintaan 2° kohtisuorasta eteenpäin.

33. Rummun kumitus kulunut tai kovettunut. Kumita uudelleen.

M. Päällysteet kovettuvat tai halkeilevat.

Toimintaohje:

23. Lämmön tai kemikaalien aiheuttama vahinko. Käytä hihnaa, joka on oikein suunniteltu tähän käyttöön. Liima liitoksessa. Tarkista lämpötila.

37. Epätyydyttävä varastointi ja käsittely. Paranna varastointia ja käsittele oikein.

N. Päällysteessä turpoamia paikoittain tai viivamaisesti.

Toimintaohje:

21. Öljy- tai rasvavahinko. Onko kuljetettava materiaali muuttunut. Tarkista lämpötila.

O. Liimaliitos repeää kiinnittimistä

Toimintaohje:

12. Liian suuri jännitys. Lisää nopeutta jos kapasiteetti pidetään ennallaan. Vähennä kuormaa, jos nopeus pidetään ennallaan. Vähennä kitkaa vaihtamalla vialliset rullat. Paranna huoltoa.

22. Tarkista, onko mekaanisen vaurion merkkejä, hankausura tai viiltoja. Onko hihnan pyörimissuunta oikea liitokseen nähden. Tarkista kaavarit. Huolimaton liitostyö, epäpuhtautta tai kosteutta liitostyötä tehtäessä.

23. Lämmön tai kemikaalien aiheuttama vahinko. Käytä hihnaa, joka on oikein suunniteltu tähän käyttöön. Liima liitoksessa. Tarkista lämpötila.

24. Hihna liian paksu käytetyn rummun kokoon. Käytä ohuempaa hihnaa tai suurenna rumpuja.

 

P. Vulkanoitu liitos pettää.

Toimintaohje:

12. Liian suuri jännitys. Lisää nopeutta jos kapasiteetti pidetään ennallaan. Vähennä kuormaa, jos nopeus pidetään ennallaan. Vähennä kitkaa vaihtamalla vialliset rullat. Paranna huoltoa.

 

17. Materiaali jää hihnan ja rummun väliin. Asenna kaavari paluupuolelle pääterummun eteen.

30. Liian pienet rummut. Vaihda uudet rummut, joissa on suurempi halkaisija.

38. Tarkista mekaanisen vaurion mahdollisuus. Tarkista kaavarit. Jos virheellinen liitos, liitä uudelleen oikein.

Q. Reunat kuluvat tai repeävät.

Toimintaohje:

7. Hihnassa on mutka. Vika ilmenee yleensä sisäänajovaiheessa. Hihna vaihdetaan. Tarkista hihnan varastointi ja hihnarullan kuljetus.

8. Lastaus tapahtuu vinosti tai epätasaisesti. Asenna lastaus tapahtuvaksi hihnan keskelle ja mieluiten hihnan kulkusuuntaan.

10. Materiaalia valuu hihnan reunojen yli ja paakkuuntuu rummulle tai rulliin. Paranna lastausta ja kuljetusta. Tarkista reuna- ja sivukumit. Lisää puhdistuslaitteet. Paranna huoltoa.

40. Hihna osuu kuljettimen kiinteisiin reunoihin. Asenna oikaisurullat sekä paluu- että kuljetuspuolelle.

 

R. Poikittaisia repeämiä hihnan reunoissa.

Toimintaohje:

18. Hihnan reunat taipuvat. Korjaustoimenpiteet katso kohdat 1,2,3. Levitä vapaata tilaa reunoilla.

25. Koururullaston ja rummun välinen matka on liian lyhyt. Korjaa välimatka.

26. Liian suuri rullastojako vertikaalisesti kaartuvassa kuljettimessa. Asenna rullat tiheämpään tai suurenna kaarta.

S. Lyhyitä reunan suuntaisia repeämiä hihnarungossa.

Toimintaohje:

16. Kuljetettava materiaali iskeytyy liian voimakkaasti hihnaan. Muuta lastausrännin rakennetta. Asenna lastauskohdan alle vaimentavat rullat, iskupalkit tai iskukumi.

17. Materiaali jää hihnan ja rummun väliin. Asenna kaavari paluupuolelle pääterummun eteen.

T. Kerrokset irtoavat.

Toimintaohje:

23. Lämmön tai kemikaalien aiheuttama vahinko. Käytä hihnaa, joka on oikein suunniteltu tähän käyttöön. Liima liitoksessa. Tarkista lämpötila.

29. Hihnan sivuttaisjäykkyys on liian pieni. Vaihda sopivampaan hihnaan.

30. Liian pienet rummut. Vaihda uudet rummut, joissa on suurempi halkaisija.

U. Runkovahinkoja, runko löystyy rullaston osalla.

Toimintaohje:

25. Koururullaston ja rummun välinen matka on liian lyhyt. Korjaa välimatka.

26. Liian suuri rullastojako vertikaalisesti kaartuvassa kuljettimessa. Asenna rullat tiheämpään tai suurenna kaarta.

27. Sivurullat asennettu liiaksi eteenpäin. Muuta rullien asentoa, että ne ovat korkeintaan 2° kohtisuorasta eteenpäin.

28. Rullien välit liian suuret. Tihennä välejä tai käytä tukevampaa hihnaa.

29. Hihnan sivuttaisjäykkyys on liian pieni. Vaihda sopivampaan hihnaan.

V. Pinnassa on kuplia tai pinta irtoaa paikoittain.

Toimintaohje:

21. Öljy- tai rasvavahinko. Onko kuljetettava materiaali muuttunut. Tarkista lämpötila.

45. Päällysteessä on reikiä ja leikkautumia, joiden kautta kuljetettava materiaali pääsee peitelevyn ja rungon väliin aiheuttaen peitelevyn irtoamiset. Korjaa paikalliset viat kylmävulkanoimalla tai itsestään vulkanoituvalla korjausmateriaalilla.